การต้อนรับ นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่8

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายสุขุม พรหมเสน และนายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลพะเยาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สภป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ให้การต้อนรับ นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่8 และคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารสัตบงกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1