ประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา13.00น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธาน การประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ข้าราชการ/บุคคลากร ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มเมือง1และกลุ่มเมือง 2 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพะเยา