ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 นำ
ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหารตำรวจ และประชาชนชาว
จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีจุดเทียน เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์์