กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และจิตอาสาในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม