การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

วันจันทร์ที่ 7ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1