เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

วันศุกร์ ที่13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ซึ่งได้รับมอบจาก นายธนกร ศศิธนาธร (คุณปู) ประธานโครงการ “เติมฝัน ปันไออุ่น” และมูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว นอกจากนี้ นายธนากร (คุณปู) ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ,มอบคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ โดย ครูเอวา (กลุ่มรวมพลคนใจดี) นักจิตวิทยาเด็ก จากโครงการอาสาสไมล์ ในโครงการทำความดีเพื่อพ่อ โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 5 วัน
ณ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1