ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพะเยา เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน และได้แสดงความยินดี กับนางมนัส แขงสัน ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ที่ได้ย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1