ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดง

วันศุกร์ ที่13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา 1
พร้อมคณะศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดง สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ณ โรงเรียนบ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1