คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ขอต้อนรับนายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง..
ณ สนง.สพป.พะเยา เขต 1
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563