เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่เว็บไซต์
1 56010001 บ้านจำป่าหวาย
2 56010002 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
3 56010007 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
4 56010008 บ้านศาลา
5 56010009 บ้านต๋อม
6 56010011 ตำบลสันป่าม่วง
7 56010012 บ้านร่องห้า
8 56010013 บ้านต๊ำพระแล
9 56010015 ชุมชนบ้านตุ้มท่า
10 56010016 บ้านต๊ำเหล่า
11 56010019 บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
12 56010022 บ้านสันเวียงใหม่
13 56010024 บ้านสาง
14 56010025 บ้านโป่ง
15 56010026 บ้านใหม่
16 56010028 บ้านแม่กา
17 56010030 บ้านห้วยเคียน
18 56010031 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
19 56010032 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20 56010034 บ้านร่องคำ
21 56010037 บ้านไร่
22 56010038 บ้านแม่นาเรือใต้
23 56010039 บ้านภูเงิน
24 56010040 บ้านห้วยบง
25 56010041 บ้านป่าคา
26 56010044 บ้านต๊ำดอนมูล
27 56010045 บ้านต๊ำม่อน
28 56010048 ชุมชนบ้านแม่ใส
29 56010051 อนุบาลพะเยา
30 56010056 บ้านหนองหล่ม
31 56010057 บ้านแม่พริก
32 56010058 บ้านใหม่
33 56010059 บ้านดง
34 56010062 บ้านจำไก่
35 56010065 บ้านดอกคำใต้
36 56010066 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
37 56010067 บ้านถ้ำประชาบำรุง
38 56010068 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
39 56010069 บ้านปางงุ้น
40 56010071 บ้านทุ่งหลวง
41 56010072 บ้านสันจกปก
42 56010073 บ้านค่า
43 56010074 บ้านค่าบน
44 56010076 บ้านร่องจว้า
45 56010077 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
46 56010079 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
47 56010080 บ้านปาง
48 56010082 บ้านโพธิ์ทอง
49 56010083 บ้านปิน
50 56010085 บ้านวังขอนแดง
51 56010086 ชุมชนบ้านห้วยลาน
52 56010088 บ้านทุ่งต้นศรี
53 56010089 บ้านเนินสมบูรณ์
54 56010091 บ้านสันต้นม่วง
55 56010093 บ้านป่าแฝกเหนือ
56 56010094 บ้านดงอินตา
57 56010096 บ้านดงบุญนาค
58 56010098 บ้านเหล่า
59 56010099 บ้านไร่อ้อย
60 56010101 บ้านห้วยเจริญราษฎร์
61 56010102 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
62 56010103 บ้านหนองสระ
63 56010105 บ้านป่าตึง
64 56010106 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
65 56010107 ชุมชนบ้านแม่สุก
66 56010108 บ้านแม่จว้า
67 56010109 บ้านแม่จว้าใต้
68 56010112 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
69 56010113 บ้านป่าสักสามัคคี
70 56010114 บ้านทุ่งป่าข่า
71 56010115 เจริญใจ
72 56010116 บ้านป่าแฝกใต้
73 56010117 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
74 56010118 อนุบาลภูกามยาว
75 56010119 บ้านแม่อิง
76 56010120 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
77 56010121 บ้านร่องปอ
78 56010126 บ้านอิงโค้ง
79 56010127 บ้านห้วยแก้ว
80 56010128 บ้านม่วงคำ
81 56010129 บ้านกาดถี
82 56010131 บ้านหนองลาว
83 56010132 บ้านห้วยทรายขาว