เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา.

contact us

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
  • ที่ตั้ง 598 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 054-887204,054-887206
  • หมายเลขโทรสาร : 054-887202
  • e-mail : phayao1@pyo1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้บริหาร/กลุ่ม/งานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
เลขา ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   เบอร์ตรง 054-887201 16
นายสุขุม พรหมเสน     รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1  21
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ     รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1  22
นายณัฐพล สุวรรณลพ     รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1  18
       กลุ่มอำนวยการ (เบอร์ตรง 054-887196 ) 10
           -   ผอ. กลุ่ม อำนวยการ 11
           - งานประชาสัมพันธ์ 0
           - พนักงานขับรถ 20
       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (เบอร์ตรง 054-887304) 14
             - ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 26
       กลุ่มบริหารงานบุคคล 12
       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12
       กลุ่มกฎหมายและคดี 17
       หน่วยตรวจสอบภายใน 23
         กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 25
       กลุ่มนโยบายและแผน 27
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 32