เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Home

จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ทำดีด้วยวาจา)

 
2411255920
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา
ทั้งหมด 3,000 คน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”        
และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
โดย ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และร่วมร้องเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ  
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา

จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ทำดีด้วยกาย)

 
241125591852
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา
 จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 
ทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณอาคาร  สถานที่ โต๊ะทำงาน   ณ  สพป.พะเยา เขต 1 
 และลูกต้นไม้ของพ่อ  พร้อมแปรอักษรเลข ๙   ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
241125591421
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โดย นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร  และ นายศิวกร  รัตติโชติ คณะกรรมการประเมินฯ
 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง

ตลาดนัดพอเพียง (กาดหมั้วครัวละอ่อน) กิจกรรมบูรณาการ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลพะเยา

181125591340
นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เป็นประะธานในพิธีเปิดตลาดนัดพอเพียง (กาดหมั้วครัวละอ่อน) 
กิจกรรมบูรณาการ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบบ ครั้งที่ 6/2559

171125591113
 
นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เป็นประะธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบบ ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมดอยหนอก อาคาร 2 สพป.พะเยา เขต 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านสันขวาง)

 
171125591038
นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยาเขต1 
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
และ นายเวชชัยยันต์  ป้อมบ้านต้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 
นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย (ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันขวาง 
โดยมีผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
ในวันที่15พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านสันขวาง

ค้นหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เลขาธิการ กพฐ
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1240883
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
346
1952
4314
1224467
29736
36625
1240883

Your IP: 18.204.48.199
2019-11-19 05:29

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด