เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Home

Conference รับฟังแนวทางคัดเลือกโรงเรียน ICU

30.12.59นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำข้าราชการใน สพป.พะเยา เขต 1 ประชุม Conference จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2559

ประชุม และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

28.12.59นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อนำนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเขต 2  ณ  สพป.พะเยา เขต 1 เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2559

การประชุมเตรียมจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

231225591705
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1  
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1

พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้รายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

221225591218
นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
พร้อมด้วยนายสุขุม  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
และ นายประสงค์ ไก่งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้รายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำปาทอง

ออกกำลังกายทุกวันพุธ

22.12.59

นายสุขุม  พรหมเสน  รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี 
ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน

211225591400
นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
และนางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน
โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมหรือเลิกสถานศึกษา 
รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนร่วม 
ตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วย การจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
 

ค้นหา

เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1105373
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
674
1036
3295
1096912
18340
27039
1105373

Your IP: 34.204.169.76
2019-08-21 12:59

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด