เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Home

แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แขงขนทกษะภาษาไทย

วันอังคาร ที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผน/โครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชม พจารณา กลนกรอง แผนโครงการ

วันจันทร์ ที่10 มิถุนายน 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผน/โครงการ
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพะเยา เขต 1

เยี่ยมชมการฝึกอบรมและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในวัยเรียนฯผ่านระบบHERO ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)

เยยมชมการฝกอบรมและพดคยใหกำลงใจกบคณะคร

 


วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นางสาวรองลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เยี่ยมชมการฝึกอบรมและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในวัยเรียนฯผ่านระบบHERO
ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวน

การเรยนร วทยาการคำนวน

วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวน
ณ ห้องสโมสรข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพะเยา เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยี

อบรมเชงปฏบตการผานระบบทางไกล


วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยี
ในระดับประถมวัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพะเยา เขต 1

ศึกษาดูงาน "การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน"

ดงานสพปชร1

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการเข้าศึกษาดูงาน
"การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน"
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ค้นหา

เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1161298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
874
1102
874
1148081
39147
35118
1161298

Your IP: 34.237.76.91
2019-09-22 19:08

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด