เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

กาแฟยามเชา 8 มกราคม 63

วันพุธ ที่8 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลีพะเยา
โดยมีเจ้าภาพคือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจาก
 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกาแฟยามเช้า และส่งมต่อถ้วยกาแฟ
ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

วนฝนหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
นางโสภี คำชูสังข์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสพป.พะเยา เขต 1
ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”
โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 8/2562

20191113

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 8/2562
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประมวลภาพถ่ายที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

อบรมผู้บังคับบัญาชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่นที่ 1/2562

อบรมลกเสอภซาง

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญาชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C)
รุ่นที่ 1/2562 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ
โดยคณะวิทยากร จาก สโมสรลูกเสือภูกามยาว สโมสรลูกเสือเม็งรายมหาราช สำนักงานลูกเสือสพม 36
 และสำนักงานลูกเสือสำรองปเชียงรายเขต 4
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาส)

20190916

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 8:30 น. นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1 กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษาตอนต้น) โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านต๋อม

ประมวลรูปภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

ประชมผบรหารสถานศกษาครงท62562

วันอังคาร ที่20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
และได้มอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล O-NET และ NT ให้แก่นักเรียนที่คะแนนเต็มร้อย
รางวัลการแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ "ความประทับใจจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
รางวัลโรงเรียนการขยายผล "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs"
และรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีกทั้งยังมอบป้ายจัดตั้งชมรม To Be Number One เมื่อปี 2561
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1731398
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1224
1226
3461
1719580
1224
36266
1731398

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-01 15:31

Facebook

ไม่พบฟีด