เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

รับชมการประชุมการจดทำบันทึกข้อตกลง (mou)ในการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท ในสังกัด สพฐ.

บนทกขอตกลง

วันพุธ ที่8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1 และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน
ร่วมรับชมการประชุมการจดทำบันทึกข้อตกลง (mou)ในการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท ในสังกัด สพฐ.
ผ่าน ระบบ VDO Conference และทำบันทึกข้อตกลง mou
กับ นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ สพป. พะเยา เขต 1
ณ ห้อง VDO Conference กลุ่ม DLICT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”

20200324

นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายทศพร จันทร์เนตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference
“การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

20200323

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยหลวง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สังกัด สพป.พะเยา เขต 1

คายลกเสอกลมเมองพะเยา2

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 และได้มอบเกียรติบัตรรางวัล IQA AWARD ประจำปีงบประมาณ 2562 และรางวัล ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

ประชมผบรหารสถานศกษาครงท12563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563
และได้มอบเกียรติบัตรรางวัล IQA AWARD ประจำปีงบประมาณ 2562
และรางวัล ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561
โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ได้แก่ 1.รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
2.รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 
3.รางวัลดีเด่น ลำดับที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
และรางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น
ได้แก่ 1.นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.น.ส.ละเอียด ฝอยทอง ครุโรงเรียนบ้านแม่ใส
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

ตรวจเยยมสนามสอบO net

วันเสาร์ ที่ 1 และ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -16.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอพะเยา เขต 1 นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และศึกษานิเทศก์
 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562
 โดยเป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้ง4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
 ซึ่ง สพป.พะเยา เขต 1 ดำเนินการจัดสอบระดับ ป.6 จำนวน 4 สนามสอบ
 และระดับ ม.3 จำนวน 3 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น 8 สนามสอบ

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1731423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1249
1226
3486
1719580
1249
36266
1731423

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-01 15:44

Facebook

ไม่พบฟีด