สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1053782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
860
526
1386
1045691
20093
21380
1053782

Your IP: 54.145.38.157
2019-06-24 16:09

Facebook

Home

ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน จากชุมชนต๊ำม่อน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านต๊ำม่อน

หารอตำมอน

วันจันทร์ที่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน อ.เมืองพะเยา 1 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 ศึกษานิเทศก์ และ คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
จากชุมชนต๊ำม่อน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
 ณ วัดต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กลุ่มโรงเรียนอ.แม่ใจ ช่วงเช้า และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด กลุ่มโรงเรียนเมือง1,2 ช่วงบ่าย

แมใจเมอง12

วันจันทร์ที่13 พฤษภาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กลุ่มโรงเรียนอ.แม่ใจ ช่วงเช้า
และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด กลุ่มโรงเรียนเมือง1,2 ช่วงบ่าย
โดยมีรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

อบรมพัฒนาศักยภาพ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี 2562

อบรมลกจาง ณ คายลกเสอ

วันพุธ ที่8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เปิดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

"พุธเช้าข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบาย ในการปฏิบัติงาน โดย พลเอกสุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

พธเชา 8 พค

วันพุธ ที่8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบาย ในการปฏิบัติงาน
โดย พลเอกสุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562

อบรมลกจางนกการภารโรง

วันอังคาร ที่7 พฤษภาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1 และ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

ค้นหา

ไม่พบฟีด