เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563

 

ประชมกำนนผใหญบานภกามยาว


วันอังคาร ที่5 พฤษภาคม2563 เวลา 09.00 น.
นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ.สพป ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป. พะเยา เขต 1
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563
ณ หอประชุมอำเภอภูกามยาว

ประชุมผ่านระบบ VDO conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

คอนฟาเรนผอเขตครงท42563

วันพฤหัสบดี ที่30 เมษายน 2563 09.00-15.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และศึกษานิเทศฯ ในสำนักงาน
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO conference
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
“การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้
และ ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบนโนบายและให้ความมั่นใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน

ประชมแบงสวนงานราชการ


วันจันทร์ ที่27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ลงพนทบานทงหลวง

วันพุธ ที่22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนโดยการเปลี่ยนหลังคา
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

ประชมตรวจสอบ3เขต ครง 5

วันจันทร์ ที่20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมชี้แจงและพบปะคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้บริหารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

anigifประชมชแจงและพบปะคณะนกศกษาฝกปฏบตการวชาช

วันจันทร์ ที่20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงและพบปะคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ผู้บริหารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาพะเยา เขต 1

 

ค้นหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1644227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
967
1069
1632539
26130
28167
1644227

Your IP: 3.228.10.17
2020-09-21 01:15

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

21 กันยายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด