เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Home

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย วินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิด

ประชมแมจวา

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
วินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิด
โดยมีนายประพันธ์ ทนันชัย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอแม่ใจกล่าวรายงาน
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่จว้า
โรงเรัยนบ้านแม่จว้า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื้องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

ตกบาตรวนเขาพรรษา

วันอังคาร ที่16 กรกฏาคม 2562 เวลา 06.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน และ นางสวาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
รองผอ สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสำนักงาน
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื้องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
ณ บริเวรท่าเรือวัดติโลกอาราม

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ถวายเทยน

วันจันทร์ ที่15 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน
และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ วัดเนินสมบูรณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

ประชมเชงปฏบตการยกระดบผลการทดสอบทางการศกษาระดบชาตขนพนฐาน O NET

วันเสาร์ ที่13 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 3
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมคณะกรรมการตรวชสอบที่ราชพัสดุ

ประชมคณะกรรมการตรวชสอบทราชพสด


วันพฤหัสบดี ที่11 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวชสอบที่ราชพัสดุ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

วันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราช

วนสวรรคต สมเดจพระนารายมหาราช

วันพฤหัสบดี ที่11 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 น.
ข้าราชในสังกัด สพป.พะเยา เขต1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต สมเด็จพระนารายมหาราช
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

ค้นหา

เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1161342
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
918
1102
918
1148081
39191
35118
1161342

Your IP: 34.237.76.91
2019-09-22 19:38

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด