เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ. นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สนก. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน (ผู้ตรวจราชการ)ฃ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ตอนรบทานอโณทย

วันอังคาร ที่2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด สพป.พะเยา เขต1
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ. นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สนก.
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน (ผู้ตรวจราชการ)ฃ
เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ของ สพป.พะเยา เขต1 -2 และ สพม.36 (ส่วนพะเยา) ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ลงพื้นที่นิเทศติดตามให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทั้ง4 อำเภอ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อติดตามผลการเรียนทางไก

ลงพนทยเยมบานนกเรยนในการเรยนออนไลน

วันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ และ นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต1
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ก์ สพป. พะเยา เขต 1
ลงพื้นที่นิเทศติดตามให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทั้ง4 อำเภอ
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
และตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อติดตามผลการเรียนทางไกล ผ่านระบบ DLTV

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563

ประชมกำนนผใหญบานอแมใจ


วันศุกร์ ที่8 พฤษภาคม 2563เวลา09.00 น.
นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ.สพปปฏิบัติราชการแทน ผอ สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยนายประพันธ์ ธนันชัย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย และ ศึกษานิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 1
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

ประชุมผ่านระบบ VDO conference “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ประชมคอนฟาเรนศน

วันพฤหัสบดี ที่7 พฤษภาคม 2563 09.00-15.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และศึกษานิเทศฯ ในสำนักงาน
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO conference
“การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบนโนบายและให้กำลงัใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563

 

ประชมกำนนผใหญบานภกามยาว


วันอังคาร ที่5 พฤษภาคม2563 เวลา 09.00 น.
นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ.สพป ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป. พะเยา เขต 1
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563
ณ หอประชุมอำเภอภูกามยาว

ประชุมผ่านระบบ VDO conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

คอนฟาเรนผอเขตครงท42563

วันพฤหัสบดี ที่30 เมษายน 2563 09.00-15.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และศึกษานิเทศฯ ในสำนักงาน
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO conference
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
“การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้
และ ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบนโนบายและให้ความมั่นใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1731465
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1291
1226
3528
1719580
1291
36266
1731465

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-01 16:13

Facebook

ไม่พบฟีด