เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

ประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงานกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในเรื่องการพัฒนาครูและนักเรียนเรื่องเท่าทันสื่อและการบริโภคอาหาร

ประชมทไทยรฐ

วันพฤหัสบดี ที่11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงานกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ในเรื่องการพัฒนาครูและนักเรียนเรื่องเท่าทันสื่อและการบริโภคอาหาร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)

ประชุมผ่านระบบ video conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563

ประชมconferenceผอเขตครงท5

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ. สพป. พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.พะเยาเขต 1
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ. นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สนก. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน (ผู้ตรวจราชการ)ฃ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ตอนรบทานอโณทย

วันอังคาร ที่2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด สพป.พะเยา เขต1
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ. นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สนก.
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน (ผู้ตรวจราชการ)ฃ
เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ของ สพป.พะเยา เขต1 -2 และ สพม.36 (ส่วนพะเยา) ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ลงพื้นที่นิเทศติดตามให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทั้ง4 อำเภอ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อติดตามผลการเรียนทางไก

ลงพนทยเยมบานนกเรยนในการเรยนออนไลน

วันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ และ นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต1
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ก์ สพป. พะเยา เขต 1
ลงพื้นที่นิเทศติดตามให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทั้ง4 อำเภอ
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
และตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อติดตามผลการเรียนทางไกล ผ่านระบบ DLTV

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563

ประชมกำนนผใหญบานอแมใจ


วันศุกร์ ที่8 พฤษภาคม 2563เวลา09.00 น.
นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ.สพปปฏิบัติราชการแทน ผอ สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยนายประพันธ์ ธนันชัย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย และ ศึกษานิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 1
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2563
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

ประชุมผ่านระบบ VDO conference “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ประชมคอนฟาเรนศน

วันพฤหัสบดี ที่7 พฤษภาคม 2563 09.00-15.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และศึกษานิเทศฯ ในสำนักงาน
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO conference
“การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบนโนบายและให้กำลงัใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

 

ค้นหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1644203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
967
1045
1632539
26106
28167
1644203

Your IP: 3.228.10.17
2020-09-21 01:03

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

21 กันยายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด