เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

ิพธีทำบุญและพิธีเปิดหอประชุม"ประถมนุสรณ์"

ทำบยเปดหอประชม

วันจันทร์ ที่15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำบุญและเปิดหอประชุมประถมนุสรณ์

ประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA online ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชม ITA ป63


วันศุกร์ ที่12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA online ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลงานโรงเรียน เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2562

สรปนกวทนอย

วันวันพฤหัสบดี ที่11 เดือนมิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลงานโรงเรียน
เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

แสดงความยินดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นางสุภาพร คำแก่น

ตอนรบผอใหมทงหลวง


วันพฤหัสบดี ที่11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
แสดงความยินดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นางสุภาพร คำแก่น
ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สังกัด สพป.พะเยา เขต1

 

ประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงานกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในเรื่องการพัฒนาครูและนักเรียนเรื่องเท่าทันสื่อและการบริโภคอาหาร

ประชมทไทยรฐ

วันพฤหัสบดี ที่11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงานกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ในเรื่องการพัฒนาครูและนักเรียนเรื่องเท่าทันสื่อและการบริโภคอาหาร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)

ประชุมผ่านระบบ video conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563

ประชมconferenceผอเขตครงท5

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ. สพป. พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.พะเยาเขต 1
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1731437
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1263
1226
3500
1719580
1263
36266
1731437

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-01 15:56

Facebook

ไม่พบฟีด