เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

เปดอบรมเชงปฏบตการพแอน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้2 โดยมีนายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นายเอี่ยม มังคลาด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

ประชมผอโรงเรยนครงท22563

วันอังคาร ที่16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 2/2563
โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเครื่องล้างมือเอนกประสงค์โดยไม่ใช้มือสัมผัส
จากสโมสรไลอ้อนส์ดอกคำใต้ นำโดยท่านวรวิทย์ บูรณศิริ ที่ปรึกษาสโมสรไลอ้อนส์ดอกคำใต้
และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 31 ทุน
โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท โดยนายวิชพล นางพิชญาภา ไพบูลย์สิริรัตน์ และครอบครัว
และได้รับมอบงบสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จำนวน 100,000 บาท
จากท่าน ผอ.ชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
และได้มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี2562
ให้แก่ นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
มอบเกียรติบัตรผลการติดตามและประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 (RT) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 โรงเรียน
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา2562 ให้แก่นักเรียน ที่มีคะแนนเต็ม จำนวน 4 คน
และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2562
รวมทุกด้าน 10 อันดับแรกของ สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ทั้ง ป.6 และม.3 จำนวน 40 โรงเรียน
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ิพธีทำบุญและพิธีเปิดหอประชุม"ประถมนุสรณ์"

ทำบยเปดหอประชม

วันจันทร์ ที่15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำบุญและเปิดหอประชุมประถมนุสรณ์

ประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA online ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชม ITA ป63


วันศุกร์ ที่12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA online ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลงานโรงเรียน เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2562

สรปนกวทนอย

วันวันพฤหัสบดี ที่11 เดือนมิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลงานโรงเรียน
เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

แสดงความยินดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นางสุภาพร คำแก่น

ตอนรบผอใหมทงหลวง


วันพฤหัสบดี ที่11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
แสดงความยินดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นางสุภาพร คำแก่น
ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สังกัด สพป.พะเยา เขต1

 

ค้นหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1644087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
929
1705
929
1632539
25990
28167
1644087

Your IP: 3.228.10.17
2020-09-20 23:25

Facebook

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

20 กันยายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด