สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1053821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
899
526
1425
1045691
20132
21380
1053821

Your IP: 54.145.38.157
2019-06-24 16:45

Facebook

Home

แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แขงขนทกษะภาษาไทย

วันอังคาร ที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผน/โครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชม พจารณา กลนกรอง แผนโครงการ

วันจันทร์ ที่10 มิถุนายน 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผน/โครงการ
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพะเยา เขต 1

เยี่ยมชมการฝึกอบรมและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในวัยเรียนฯผ่านระบบHERO ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)

เยยมชมการฝกอบรมและพดคยใหกำลงใจกบคณะคร

 


วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นางสาวรองลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เยี่ยมชมการฝึกอบรมและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในวัยเรียนฯผ่านระบบHERO
ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวน

การเรยนร วทยาการคำนวน

วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวน
ณ ห้องสโมสรข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพะเยา เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยี

อบรมเชงปฏบตการผานระบบทางไกล


วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยี
ในระดับประถมวัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพะเยา เขต 1

เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

ค้นหา

ไม่พบฟีด