Home

ประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 1/60

31.1.60นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 ณ  ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา