Home

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) ณ วันศรีโคมคำ

24125601454

นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำคณะข้าราชการในสังกัด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) ณ วันศรีโคมคำ พระอารามหลวง

จังหวัดพะเยา วันที่ 20 มกราคม 2560