Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการวิเคราะห์และ รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ ( ID –Plan)

 
24125601151
นายสุขุม  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ ( ID –Plan)  
วันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง