Home

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 8/2562

20191113

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 8/2562
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประมวลภาพถ่ายที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1