Home

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถวายพานเงนทองวนแม

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17:30 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา