Home

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลงนามถวายพระพรสมเดจพระนางเจาฯ

วันศุกร์ ที่9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการทำพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา
ณ คุ้มเรือนแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1