Home

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอนุรักษ์นกยูงไทยจังหวัดพะเยา

20190807 140414

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต 1 
เข้าร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนอนุรักษ์นกยูงไทยจังหวัดพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเปิดการประชุม 
ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา