Home

ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก

VIDEO CONFERENCE

วันพุธ ที่7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต1
นำคณะข้าราชการเข้ารับฟังการประชุมทางไกล
ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE
เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.
ประธานเปิดการประชุมและบรรยายข้อราชการต่างๆ
ณ ห้องประชุมหนองเล็งทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1