Home

ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

21.1.60นายสุขุม  พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำข้าราชการในสพป.พะเยา เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  21  มกราคม  2560