Home

คณะนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เข้าพบปะกับ นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต1

 PYO3847

วันพุธ ที่7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
คณะนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เข้าพบปะกับ นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต1
ก่อนจะลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน5โรง
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1