Home

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชมคณะกรรมการการจดทำแผน

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผน
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1