Home

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ถวายเครองราชสกการะพมทอง พมเงน

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการในสำนักงานร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน)
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา