Home

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื้องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

ตกบาตรวนเขาพรรษา

วันอังคาร ที่16 กรกฏาคม 2562 เวลา 06.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน และ นางสวาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
รองผอ สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสำนักงาน
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื้องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
ณ บริเวรท่าเรือวัดติโลกอาราม