Home

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ถวายเทยน

วันจันทร์ ที่15 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน
และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ วัดเนินสมบูรณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา