Home

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.

18.1.60นายพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำข้าราชการใน สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560