Home

ประชุมคณะกรรมการตรวชสอบที่ราชพัสดุ

ประชมคณะกรรมการตรวชสอบทราชพสด


วันพฤหัสบดี ที่11 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวชสอบที่ราชพัสดุ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1