Home

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยครูป.1

อบรมเชงปฎบตการพฒนาการเรยนการสอนภาษาไทยครป1


วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยครูป.1
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1