Home

ประชุม อกศจ.พะเยา ครั้งที่ 1/60

17.1.6012สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมดอยหนอก เมื่อวันที่  17  มกราคม  2560