Home

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี60

17.1.60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  17  มกราคม  2560