Home

กิจกรรมเปิดโลกพลังงาน และนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

พลงงานทดแทน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 8:30 น
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ร่วมงานกิจกรรมเปิดโลกพลังงาน และนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์