Home

พิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

รวมพธวนเกยรตยศ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ร่วมพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการประดับหมวก เครื่องหมายและเครื่องแบบชุดพิธีการ
และได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา