Home

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

ประชมผบรหาร 6มถนายน

วันพฤหัสบดี ที่6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 และเกียรติบัตรรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1