Home

ลงพื้นที่การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน​โดยครอบครัว​ ของครอบครัว​ ตัว​เจ.​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​

123

วันอังคาร ที่28 พฤษภาคม 2562
น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะลงพื้นที่การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน​โดยครอบครัว​
ของครอบครัว​ ตัว​เจ.​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​
สำหรับเด็กหญิงสุภัคนันท์​ วาเพชร​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 2​
และเด็กชายณชพล​ วาเพชร​ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ณ บ้านเกษตรสุข(เค.เจ ฟาร์ม) ต.แม่กา