Home

ประชุมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ โดยครอบครัว​

12

วันพุธ ที่18 พฤษภาคม 2562 13.30 น.
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน​
โดยครอบครัว​
ณ ห้องประชุมบ่อสิงสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1