Home

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาแพร่เขต 1

ดงานแพรเขต1

วันพุธที่15 พฤษภาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต 1
เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาแพร่เขต 1
โดยมีนายกิตติพงษ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.พร เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1