Home

เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

20190515

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV TELETRAINING
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1