Home

คารวะ สระเกล้า-ดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ดำหวผวา

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมคารวะ สระเกล้า-ดำหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา