Home

ประชุมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ครั้งที่1/2562

210262


วันพฤหัสบดี ที่21 กุมภาพันธ์ 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ครั้งที่1/2562
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1