Home

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ 2562

19022562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น
น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมข้าราชการ ในสังกัด
ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ 2562
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1