Home

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560

 
11012560
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560
วันที่ 11 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมดอยหลวง